Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije i vodeća bonitetna kuća »Coface« svrstali su preduzeće Sunny d.o.o. u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća. Od 2013. godine preduzeće Sunny d.o.o. je nosilac sertifikata SME Excellent.

Sertifikat Excellent SME je potvrda o bonitetu čija je svrha kako promovisanje uspešnih kompanija i dobre poslovne prakse koju oni neguju, tako i povećanje transparentnosti i bezbednosti poslovanja i zaštita potrošača.

Prisustvo sertifikata na web stranici kompanije svedoči o uspešnosti, odgovornosti i kredibilitetu iste. Osnova sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje poslovanja kompanije od strane bonitetne kompanije Coface Srbija.

Elektronski sertifikat Excellent SME može biti dodeljen samo onoj kompaniji koja ima ocenu Coface boniteta iznad 6, na skali od 1 do 10. “Coface” je međunarodna bonitetna kompanija, koja uspešno posluje u više od 60 zemalja, sa sedištem u Francuskoj.

Sertifikat Excellent SME predstavlja doprinos stvaranju pozitivne poslovne klime i poverenja.